Thống kê
Hôm nay : 13
Tháng 08 : 63
Năm 2022 : 2.938
 • Lê Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0383823461
  • Email:
   c0donghai.phonggdtienhai.thaibinhedu.vn
 • Phan Thị Nhài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phò hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0969977257
 • Nguyễn Thị Lanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0339551038